ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಅನಾಮಿಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್/ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್/ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ ಓ.ಟಿ.ಪಿ. ನಂಬ್ರ (ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್) ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿ ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್’ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಯಾರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ     ಅವರುಗಳ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೇ, ಅವರ ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *