ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.

Please click below link

Recruitment Notification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *