ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ದಿನಾಂಕ 25-11-2018 ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರಿಕ್ಷೆಯು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನವೆಂವರ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

SC ST MEETING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *