ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.

ದಿನಾಂಕ 19-08-2018 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Exam Postpone notification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *