ದಿನಾಂಕ 03-01-2018 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04-01-2018ರ ವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಬರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ.

ದಿನಾಂಕ 03-01-2018 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ  ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04-01-2018ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ  ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 35 ರ ಅನ್ವಯ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Please click below link

Notification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *